Články

Dieta s užitím doplňků stravy s obsahem Acai zlepšuje hodnoty biomarkerů oxidati

Nutrition. 2010 Jul-Aug;26(7-8):804-10. Epub 2009 Dec 22. de Souza MO, Silva M, Silva ME, Oliveira Rde P, Pedrosa ML. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil. Zkoumali jsme antioxidační a hypocholesterolické účinky ovoce Acai (Euterpe oleracea). Potkani byli krmeni standardní stravou nebo stravou se zvýšeným obsahem cholesterolu. Krysy byly krmeny standardní AIN-93 M stravou (kontrola), nebo stravou se zvýšenou hladinou cholesterolu, která obsahovala 25% sojového oleje a 1% cholesterolu. Testová dieta byla doplněna o ... více »

Přidání acai bery přípravků k cigaretám má protektivní účinek proti rozedmě plic

Addition of açaí (Euterpe oleracea) to cigarettes has a protective effect against emphysema in mice. Food Chem Toxicol. 2011 Apr;49(4):855-63. Epub 2010 Dec 13 de Moura RS, Pires KM, Santos Ferreira T, Lopes AA, Nesi RT, Resende AC, Sousa PJ, da Silva AJ,Porto LC, Valenca SS. Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e Plantas Medicinais, Departamento de Farmacologia e Psicobiologia, IBRAG - UERJ, Rio ... více »

Polysacharidy izolované v ovoci acai vyvolávají přirozenou imunitní odpověď (2/2

  Polysaccharides isolated from Açaí fruit induce innate immune responses.   Holderness J, Schepetkin IA, Freedman B, Kirpotina LN, Quinn MT, Hedges JF, Jutila MA.   Department of Immunology and Infectious Diseases, Montana State University, Bozeman, Montana, United States of America.    PLoS One. 2011 Feb 28;6(2):e17301   Acai ovoce je populární nutriční doplněk, který by podle předpokladů měl zlepšovat funkci imunitního systému. Tato neoficiální tvrzení ... více »

Pilotní studie účinků na metabolické parametry zdravé populace s nadváhou (2011)

Effects of Açai (Euterpe oleracea Mart.) berry preparation on metabolic parameters in a healthy overweight population: A pilot study Jay K Udani: jay.udani@medicusresearch.com; Betsy B Singh: betsy.singh@medicusresearch.com; Vijay J Singh:vijay.singh@medicusresearch.com; Marilyn L Barrett: marilyn@pharmacognosy.com   Úvod: Cílem této studie bylo zhodnotit účinek vlákniny Acai ovoce na rizikové faktory pro poruchy metabolismu u obézních jedinců. Palma Acai (Euterpe oleracea), původem z Jižní ... více »

Endoteliální protizánětlivé účinky (2011)

"Polyphenolics from açaí ( Euterpe oleracea Mart.) and red muscadine grape (Vitis rotundifolia ) protect human umbilical vascular Endothelial cells (HUVEC) from glucose- and lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation and target microRNA-126"   - Polyfenoly z Acai (Euterpe oleracea) a červených muscadine hroznů (Vitis rotundifolia) chrání lidské umbilikální vaskulární endoteliální buňky (HUVEC) před glukózou ... více »

Acai a vliv na výskyt aterosklerózy (2011)

"Açaí juice attenuates atherosclerosis in ApoE deficient mice through antioxidant and anti-inflammatory activities" - acai šťáva tlumí aterosklerózu u myší ApoE definicem skrze antioxidační a protizánětlivé účinky Chenghui Xie, Jie Kang, Ramona Burris, Matthew E. Ferguson, Alexander G. Schauss, Shanmugam Nagarajan, Xianli Wu Atherosclerosis Vol. 216, Issue 2, Pages 327-333   Autoři článku zjistili, že acai šťáva může snížit peroxidaci lipidů zvýšením ... více »